Call Center    094-550 0012 , 085-278 7110 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ความภาคภูมิใจของเรา

ความภาคภูมิใจของเรา คือการได้เห็นเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมและการส่งเสริมของสมาร์ทกรีน ที่รวบรวมเทคนิควิธี ผลผลิต และผลของการดำเนินการตามการส่งเสริมของสมาร์ทกรีน หล่อหลอมเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมแก่เกษตรกรมากว่า 20 ปี  และปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เห็นพี่น้องเหษตรกรหลุดหนี้ !! มีเก็บ มีกิน มีใช้ !! เพราะสมาร์ทกรีนไม่ใช่คนขายปู๋ย แต่คือพลัง ที่จะสร้างสรรค์ให้ผลผลิตของท่านดียิ่งๆขึ้นไป

ผลงานของเรา

ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมูลมากว่า 20 ปี สมาร์ทกรีนได้พัฒนาสูตรและเทคนิควิธีในการ เข้าใจดิน เข้าใจพืช เข้าใจสภาพอากาศ ตามสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ได้วิถีแบบสมาร์ทกรีน ที่พัฒนาได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร "ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น" "ต้นทุนลดลง" "กำไรมากขึ้น" สมาร์ทกรีนภูมิใจ ที่ได้เป้นส่วนหนึ่งร่วมกับพี่น้องเกษตรกรทุกคน

กิจกรรมของเรา

Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?
Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?

Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?

อ่านต่อ
Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?
Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?

Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?

อ่านต่อ
Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?
Smart Green ไม่หยุดอยู่กับที่ หาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกรไทย!?

นายพรสิทธิ์ วงศ์วิรภาพ ผู้อำนวยการสมาร์ทกรีนได้จับมือกับบริษัท TSP ผู้พัฒนาและออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วนอะไหล่ งานโลหะ เพื่อตอบสน

อ่านต่อ

ทำไมต้องเลือก Smart Farm Green

ดูแลพืชอย่างใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลแปลงต่อแปลง
สมาร์ทกรีน ต้องการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร ไม่เพียงแต่มองผลลัพธ์ แต่ต้องมาจากวิธีการที่ถูกต้องด้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและยั่งยืน ทีมงานสมาร์ทกรีนจึงลงดูแลเกษตรกรแต่ละแปลงอย่างละเอียด

ให้สมาร์ทกรีนเข้าดูแลคุณคลิก
ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรทันสมัย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลดหนี้ให้เกษตรกร
ให้คำแนะนำเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรที่ทันสมัย เหมาะกับพืชไร่ในแต่ชนิดของเกษตรกร นำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่มาส่งเสริมอยู่เสมอ มีกิจกรรมข่าวสารการเรียนรู้ ย่อโลกการเกษตรมาอยู่ในมือถือของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่เกษตรกร

ให้สมาร์ทกรีนเข้าดูแลคุณคลิก
ให้คำแนะนำวิธีการลดต้นทุนอย่างชาญฉลาด เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร
ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน และพืชก่อนการส่งเสริม

ให้สมาร์ทกรีนเข้าดูแลคุณคลิก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

ให้เราติดต่อหาคุณ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า