Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

รู้จักเรา

 รู้จักเรา ความเป็นมาของ Smart Green และทีมงาน


SmartGreen คือใคร

       จุดเริ่มต้นของ สมาร์ทกรีน มาจากทางผู้ก่อตั้งได้มีโอกาส มีส่วนร่วมอยู่ในกับวงการการเกษตรและได้ช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาดิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายครั้งไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย รวมทั้งพบว่าเราเน้นเพียงแค่การใส่ปุ๋ย ไม่ได้สนใจบริบทรอบข้าง จนขาดการแก้ปัญหาเรื่องโรคพืช ทำให้ผลผลิตตกต่ำ จึงได้จัดตั้งสมาร์ทกรีนขึ้น เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ของเกษตรกร สมาร์ทกรีน เป็นหน่วยงานเอกชน ที่คอยให้คำปรึกษา พัฒนาและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพืช โดยมีทีมงานเข้าไปดูแลเกษตรกรแต่ละรายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ประกอบงานด้านการเกษตร ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการเกษตรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ตามกำหนดเวลาและช่วงของพืชแต่ละชนิด เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และท้ายสุดมีความสุข อยู่กันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง โดยพืชส่วนใหญ่ที่สมาร์ทกรีนให้การสนับสนุนอยู่ เป็นพืชเศรษฐกิจ อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น ซึ่งทางสมาร์ทกรีนได้ให้คำแนะนำจนมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สมาร์ทกรีนจึงภูมิใจในทุกสิ่งที่ทำ เพื่อเกษตรกรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด..

Card image cap


ส่งต่อความรู้สึกจากคนทำงาน ที่เรียกว่า "ผู้อำนวยการ"

          ศูนย์แนะนำการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ เรามีนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมทำให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างชาญฉลาด ได้ผลผลิต เกิดกำไรต่อปีที่สูงขึ้น เราจึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดิน ตรวจและวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์โรค อาทิเช่น สวนยางเพื่อจัดการสาเหตุและหาแนวทางร่วมกันกับชาวไร่ ทั้งประยุกต์ร่วมกับเครื่อมือที่ทันสมัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเล็งถึงผลลัพธ์ ซึ่งทำให้เกษตรกรมั่งคั่ง ร่ำรวยและยั่งยืน เพราะนี่คือความปรารถนาของทีม Smart Green ของเรา เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อเกษตรกร...
ทีมงานผู้ช่วยของคุณ

ทีมงานคุณภาพพร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

นายพรสิทธิ์ วงศ์วิรภาพ

( พอล )

ผู้บริหาร

085-2787110

นางสาวรุ่งนภา วงศ์วิรภาพ

( โบว์ )

ผู้ช่วยบริหาร

085-2787110

นางสาวนมิรินทร์ โยธินธรรมศักดิ์

( ลูกแก้ว )

ประสานงานขาย

092-6916975

นางสาวสุมาลี ทรงคงดวงดี

( ปิงปอง )

เลขานุการ

094-5500012

นางสาวศิริรัตน์ อ่อนจันทร์

( ออม )

ผู้ช่วยบริหาร

098-8313860

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า