Call Center    094-550 0012 , 085-278 7110 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

เปิดรับผู้สนใจเข้าเป็นศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 | โดย Admin
ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทกรีน Smart green knowledge center ขอเชิญเกษตรกรที่อยากพัฒนาผลผลิตด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตผ่านธรรมชาติที่แปรปรวนอย่างชาญฉลาด สิทธิพิเศษในการเปิดศูนย์เรียนรู้ 1.ได้ผลผลิตเพิ่ม​ขึ้น 15-25% (เมื่อดำเนินการตามการส่งเสริมของสมาร์ทกรีน) 2.ได้รับการตรวจวิเคราะห์ค่าดินฟรี​ เป็นเวลา​ 2​ ปี มูลค่ากว่า 4,000 บาท 3.หลังจากจบโครงการจะได้ค่าดินและการจัดการการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของแปลงนั้นๆ 4.ได้สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1.​มีพื้นที่ปลูก​ 100​ไร่ ขึ้นไป 2. ยินดีเปิดแปลงให้ชาวไร่ท่านอื่นมาเรียนรู้/เยี่ยมชมและแบ่งปันประสบการณ์ดีดี​ความรู้​แก่เกษตรกรทั้งออนไลน์หรือเมื่อลงพื้นที่ได้ 3.รักการเรียนรู้​ เป็นนักพัฒนา เพียงแค่ 300 ศูนย์เท่านั้น!!ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า
Free shipping & return
Free Shipping over $300
Money back guarantee
30 Days Money Back Guarantee
Call Center
094-550 0012 , 094-550 0012
24/7 Available Support

Smart Green
บริษัท อารยกรุ๊ป 2020 จำกัด มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราได้ทำการแปลงทดลองกับบริษัทชั้นนำซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายกว่า 10 ประเทศทั่วโลก องค์ความรู้มากมายที่เกิดขึ้น พร้อมเผยแพร่ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต และตระหนักเห็นความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกร

© 2018© Copyright 2018 Smart Green Farming All rights reserved.

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...