Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

เฟิร์นกับปาล์มน้ำมัน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 62 | โดย Admin


ชาวสวนปาล์มมักจะเห็น.. เฟิร์น เกาะบนต้นปาล์มอย่างมากมาย จนหลายคนเกิดคำถามว่า..

เฟิร์นนี้ ดีกับต้นปาล์มหรือไม่? มีโทษหรือประโยชน์ต่อต้นปาล์มอย่างไร?
เฟิร์นบนต้นปาล์ม จะกินอาหารจากทางปาล์มที่ตายและย่อยสลายแล้ว ดังนั้นจะไม่แย่งอาหารปาล์ม
การเจริญเติบโตของเฟิร์น เป็นเหมือนตัววัดความชุ่มชื้น หากปาล์มเติบโตดี แสดงว่าสวนปาล์มมีความชุ่มชื้นดี นั่นหมายถึงว่าดีต่อต้นปาล์มเช่นกัน แต่ต้นปาล์มอาจเป็นปัญหาได้ ในกรณีที่ผลปาล์มร่วงไปค้างอยู่บริเวณที่เฟิร์นงอก ซึ่งจะทำให้เก็บลูกร่วงยากผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า