Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

เรียนรู้เกษตรแผนใหม่กับสมาร์ทกรีน

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 | โดย Admin

สมาร์ทกรีนกับเกษตรแผนใหม่

ลงพื้นที่ให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์นิคม ป่ายุบใน จังหวัดระยอง


ชาวสวนยางมีเฮ⁉️ 
ท่านนายก อบต.วังจันทร์ 
ให้สมาร์ทกรีนขึ้นพรีเซ็นให้ความรู้ การทำเกษตรแผนใหม่ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์พืช วิเคราะห์ดิน หาแนวทางแก้ปัญหา ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

ด้วยนวัตกรรม ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีกิน มีใช้ อย่างเพียงพอ ได้กำไรสูงมากขึ้น


____________________


ศูนย์แนะนำการเพิ่มผลผลิตพืชไร่( Smart Green)
สนใจติดต่อ : 081-9967123 (หมอนก)