Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ลงแปลงครั้งแรกกับนวัตกรรมใหม่!! "เครื่องสมาร์ทเทค"

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 | โดย Admin

"เครื่องสมาร์ทเทค" นวัตกรรมใหม่ในวงการอ้อยไทย
สาธิตแล้วครั้งแรกที่แปลงคุณมุจลิน           เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมงานสมาร์ทกรีนได้ลงแปลงพัฒนาของคุณมุจลินที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โดยนำเครื่องสมาร์ทเทคไปสาธิต ให้ลูกค้าที่สนใจเครื่องมือ เมื่อลูกค้าได้เห็นการทำงานของเครื่องสมาร์ทเทค ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับผลงานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำงานได้ถึง 5 ขั้นตอนในครั้งเดียว


สมาร์ทเทค 5 in 1        
  + ใส่ปุ๋ย
  + ฝังกลบ
  + จัดการหญ้า
  + ฉีดโฮร์โมน
  + ทำปุ๋ยสั่งตัด


อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้อีกด้วย


ลูกค้าทุกคนบอกว่าเครื่องมือนี้ 
ตอบโจทย์ปัญหาของชาวไร่อ้อยได้อย่างแท้จริง
__________________________________
สนใจติดต่อ : 081-9967123 (หมอนก)