Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทกรีน

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 | โดย Admin

ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทกรีน

Smart green knowledge center

เพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยนวัตกรรม อย่างชาญฉลาด 

ท่ามกลางธรรมชาติที่แปรปรวน 

 สิทธิพิเศษ ในการเปิดศูนย์เรียนรู้

  • ได้ผลผลิตเพิ่ม​ขึ้น15-25%   (เมื่อดำเนินการตามการส่งเสริมของสมาร์ทกรีน)
  • ได้รับการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน ฟรีเป็นเวลา​2​ปี  มูลค่ากว่า 4,000 บาท
  • หลังจากจบโครงการจะได้ค่าดินและ การจัดการการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมของแปลงนั้นๆ
  • ได้สิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ

  • มีพื้นที่ปลูกอ้อย​ 100 ​ไร่ ขึ้นไป ( ไม่ใช่ที่เช่า )
  • ยินดีเปิดแปลงให้ชาวไร่ท่านอื่นมาเรียนรู้/เยี่ยมชมและแบ่งปันประสบการณ์ดีดี​ความรู้​แก่เกษตรกรทั้งออนไลน์หรือเมื่อลงพื้นที่ได้
  • รักการเรียนรู้​ เป็นนักพัฒนา

***รับเพียงแค่ 300 ศูนย์เท่านั้น!! ***