Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

จัดบูธให้ความรู้ ณ งานสกย.บ่อทอง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62 | โดย Admin

            ในงานประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง ได้เปิดโอกาส ให้ทีมงาน Smart Green ลงพื้นที่ เปิดบ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งการดูแล การแก้ปัญหาโรคต่าง ๆ หรือแนวทางการเพิ่มผลผลิตทั้งยางและพืชอื่น ๆ ที่เกษตรกรปลูก


เท่านั้นยังไม่พอ ผู้อำนวยการ Smart Green ลงพื้นที่แนะนำการเพิ่มผลผลิตด้วยตัวเองถึงสวนยาง สร้างความประทับใจและความรู้แก่เกษตรกร