Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

สมาร์ท อมิโน++


  • อะมิโนจำเป็น 18 ชนิด
  • พืชนำไปใช้ได้ทันที
  • ช่วยในการสังเคราะห์แสง
  • สร้างอาหารเนื้อเยื่อและฮอร์โมนพืช
  • เพิ่มการสร้างอาหาร
  • สร้างความเขียว
  • แตกยอดใหม่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า