Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

พาวเวอร์ เรด


  สูตร 16-3-0

  มีกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่า 18 ชนิด ที่ช่วยในการสร้างโปรตีน และฮอร์โมนพืช

  เพิ่มการสร้างและสะสมอาหารในผลผลิต

  ช่วยสร้างใบ สร้างต้น

  สูตร 16-3-0

  ผลิตภัณฑ์แนะนำ

  Smart Green

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

  สั่งซื้อสินค้า