Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

พาวเวอร์ไรซ์


สูตร 21-3-0

มีจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในอากาศ

มีอะมิโนจำเป็น เช่น กรดกลูตามิก

ช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนและเร่งการโตของพืช

มีซิลิกา ช่วยทนต่อโรคและแมลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า