Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ไบโอ-เอ็น จุลินทรีย์ตรึงในโตรเจน


ขนาดบรรจุ : 3L, 20L
คุณสมบัติ

เพิ่มการตรึงไนโตรเจนโดยชีววิธี เพิ่มการย่อยสลาย การปลดปล่อยและการเปลี่ยนรูปธาตุอาหารในดิน ปรับปรุง และปรับสภาพโครงสร้างดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า