Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ไอ เอส ยับยั้งเชื้อรา


ขนาดบรรจุ : 3L, 20L
คุณสมบัติ

ยับยั้งโรคราสนิม โรคใบไหม้, ใบจุดสีน้ำตาล, ใบขีดสีน้ำตาล ป้องกันการลุกลามของแผลที่เกิดจากเชื้อรา ลดการแพร่กระจายของโรค อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดผิวใบพืชได้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า