Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ไอ เอ็ม โอ จุลินทรีย์คุณภาพสูง


ขนาดบรรจุ : 3L, 20L
คุณสมบัติ

เพิ่มและแพร่พันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพิ่มการป้องกันเชื้อราและโรคในดิน เพิ่มการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า