Call Center    085-278 7110, 092-691 6975 , 083-972 1633 ทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โฮมแม็ก ปรับสภาพดิน


ขนาดบรรจุ : 50 Kg.
คุณสมบัติ

          เป็นสารปรับสภาพดิน ลดความป็นกรดในดิน แก้ดินเปรี้ยว บำรุงดินให้ร่วนซุย ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ป้องกันเชื้อรา รักษาดินเสื่อมโทรมที่เป็นสาเหตุที่ใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่พืชก็ไม่สามารถดูดกินได้ อันเนื่องจากใช้สารเคมีมาเป็นเวลานาน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามปกติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Smart Green

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

สั่งซื้อสินค้า